Formandens klumme

Tak til vore mange frivillige!

I Aarhus Skiklub har vi de seneste år fået en række nye aktiviteter på programmet som f.eks. alpintræning i SkiArena, udvidet rulleskitræning – nu også med speciel fokus på instruktion for begyndere, Thoraxtræning, træning på mountainbike. Der bliver arrangeret alpine klubture, ture til DM i langrend. Medlemmer tjener penge til skiklubben som frivillige hjælpere til Aarhus City Marathon, DHL-stafetten, salg af Klubhæfter. Der er taget initiativ til et Marselisrulleskiløb, som netop er afviklet for første gang i forbindelse med Marselisløbet i år. Osv. osv.

Initiativerne er mange og vi oplever et forsat stigende aktivitetsniveau i skiklubben generelt – alt sammen båret af et stort engagement og indsats blandt vore frivillige medlemmer fra ide til gennemførelse.

En stor tak til alle jer frivillige.
Uden jeres engagement og indsats var Aarhus Skiklub ikke det, som den er i dag.
Og kun med jeres fortsatte engagement og indsats kan vi sikre en fortsat udvikling af vore aktivitetstilbud til glæde for såvel nuværende som kommende medlemmer af skiklubben.

Formandens klumme

Endelig grønnes græsset efter en lang vinter.

I skiklubben har det været en vintersæson med masser af aktiviteter. I flæng kan nævnes vore ugentlige aktiviteter – træning på rullebånd i SkiArena, barmarkstræning, Thoraxtræning, skigymnastik, torsdagsrul(leskitræning), søndagsrul(leskitræning) – som har tiltrukket et stigende antal aktive.

På den hjemlige front har mange af vore medlemmer udnyttet vinterdagene med sne til at løbe langrend på Golfbanen i Skåde, True Skov mv.
Vi fik også vist “flaget” ved afholdelse af Skileg for børn i Mindeparken 3 gange i løbet af vinteren.

Mange af skiklubbens medlemmer har desuden været aktive med deltagelse i klubture, langløb, konkurrencer mv. som nævnt i det følgende:
Læs resten

Formandens klumme

Godt nytår.

Først en stor tak til alle klubbens frivillige for den store indsats i det forgange år i forbindelse med alle vore aktiviteter. Uden jeres hjælp kunne vi ikke udvikle klubben, som det sker lige i øjeblikket.
Og så selvfølgelig også en tak til alle I aktive, som bakker op om vore aktiviteter. Uden jeres deltagelse kunne det jo alt sammen være lige meget.

Det er herligt at opleve, at der på en lidt grå søndag som i dag møder omkring 30 klubmedlemmer op til barmarkstræning og søndagsrul.
For bare få år siden kunne vi næppe mønstre mere end 6-8 deltagere til søndagsrul og løbetræning.
Tænk jer hvor mange vi kan blive om nogle år, hvis den udvikling fortsætter.

Læs resten