Indlæg og kommentarer

Medlemmer opfordres til at medvirke til at gøre skiklubbens hjemmeside til et aktivt forum ved at bidrage med indlæg og kommentarer til hjemmesiden.

Indlæg kan sendes til skiklubbens webmaster på mailadressen webmaster@aarhusskiklub.dk.
Det er også muligt at få rettigheder til selv at skrive indlæg på hjemmesiden. Henvendelse herom kan ske til skiklubbens webmaster.

Retningslinjer for indlæg (og events) på hjemmesiden
Overskriften bør være kort og præcis – gerne så kort, at overskriften kun fylder én linje.
Skriv kun undtagelsesvis med blokbogstaver.

Tilstræb at være objektiv, når du skiver indlæg til hjemmesiden.

Bliver indlæg længere end ca. 10 linjer bør der indsættes en “Mere-tag” i indlægget, så kun den første del af artiklen bliver vist direkte på forsiden.
Indsæt gerne nogle få billeder, som relaterer sig til indholdet i indlægget. Ved billedserier bør der laves et særskilt billedgalleri, som der linkes til fra indlægget.

Artikler kan alternativt skrives i f.eks. Word og udgives/uploades i pdf-format. I sådanne tilfælde skrives et kort indlæg/”appetitvækker” på forsiden med link til den uploadede artikel.

Indlæg kan “fremhæves” (fastgøres til forsiden), så de altid kommer øverst på siden. Begræns dog brugen af “fremhæv” og husk at fjerne “fremhæv”-markeringen igen fra artiklen, så snart der ikke længere er behov for at have den fremhævet.

Husk at sætte “flueben” for kategori samt at angive “tags” for indlæg på hjemmesiden.

Events (aktiviteter)
I forbindelse med brugen af Events på hjemmesiden er der oprettet følgende hovedeventkategorier:
– Klubture
– Arrangementer
– Ugentlige aktiviteter

Under ugentlige aktiviteter er der oprettet følgende underkategorier:
— Barmarkstræning
— Skigymnastik
— Søndagsrul
— Thoraxtræning
— Torsdagsrul
— Skitræning i SkiArena

Oprettes en ny “klubtur” skal under eventkategorier mærkes af i boksen for “Klubture”.

Oprettes et nyt “arrngement” skal under eventkategorier mærkes af i boksen for “Arrangementer”.

Oprettes en ny “ugentlig aktivitet” skal under eventkategorier mærkes af i boksen for “Ugentlig aktivitet” og i boksen for den aktuelle underkategori.

Undlad at oprette yderligere underkategorier, da aktivitetslisteren i højre spalte på hjemmesiden er sat op i forhold til de angivne eventkategorier.

Bemærk, at der i alle tilfælde kun skal afmærkes én hovedeventkategori for en given event. Afholdes f.eks. et møde, som ikke er en ugentlig aktivitet, skal eventen kun mærkes “Arrangementer” – også selv om mødet evt. vedrører nogle af de ugentlige aktiviteter.

Kategoriseringen, som ovenfor angivet, har til formål at opdele visningen af aktiviteterne på aktivitetslisterne “Klubture”, “Arrangementer” hhv. “Ugentlige aktiviteter” i højre spalte på hjemmesiden.

Kommentarer
Kommentarer kan gives direkte til det enkelte indlæg. Det kræver blot at du forinden registrerer dig med brugernavn og e-mail under Administration i kolonnen til højre , så modtager du et kodeord til login.