Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhus Skiklub, onsdag den 25. november 2015 kl. 19:30 i klubhuset “Grumstolen” Grumstolsvej 48, 8270 Højbjerg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dette kan evt ske på email til bestyrelsen@aarhusskiklub.dk

Dagsorden :

Selve indkaldelsen til generalforsamling er udsendt med følgende dagsorden jvf foreningens vedtægter :

1. Valg af dirigent – herunder godkendelse af generalforsamlingen

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Fremlæggelse af regnskab samt vedtagelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Regnskab

Regnskabet er også klar og kan ses her : Regnskab 2014 / 2015

 

Skriv et svar