Bestyrelsens side

Referater fra bestyrelsesmøder
NB! Adgang til at læse referater fra bestyrelsesmøder kræver en kode, som kan rekvireres  hos formanden. NB! Kun for medlemmer.

Forretningsorden for bestyrelsen i Aarhus Skiklub revideret 15012019

Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år

Lokaletilskud til foreninger

Vejledning for arrangering af klubture i Århus Skiklub

Foreningsportalen:
Vejledning til Foreningsportalen
http://foreningsportalen.aarhus.dk (navn og kodeord er rekvireret)

Ansøgning om børneattest
https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/ 

Idræt for ALLE børn uanset baggrund – ny tilskudsmulighed til medlemmer under 18 år. Se nærmere under www.alleboern.dif.dk

Vore forsikringer gennem DIF
http://www.idraettensforsikringer.dk/

Skriv et svar