Beretning fra Generalforsamling 2014/15

Kære medlemmer!!

Onsdag den 25/11-2015 blev der afholdt generalforsamling i Aarhus Skiklub.

Referat, Formandsberetning samt Regnskab er nu tilgængeligt under ‘Referater‘. (klik for at åbne siden).

Der skete en enkelt udskiftning i bestyrelsen da Jesper Lund Madsen havde valgt at trække sig. Han blev erstattet af Stefan From-Møller – som overtager formandsposten  ‘Aktivitetsudvalget’. Oversigten over bestyrelsen kan findes her.

Under generalforsamlingen blev der stillet en række forslagt til emner bestyrelsen kunne arbejde med – og disse vil blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen siger tak til alle fremmødte!

På bestyrelsens vegne

Hans Guldager

Formand

 

Skriv et svar