Alpin klubtur til DM på Hafjell uge 14

Aarhus Skiklub inviterer til alpin trænings- og konkurrencetur til de danske mesterskaber på Hafjell i uge 14.

Der er mulighed for 3-7 dages ophold. Målgruppen er børn og unge med lyst porttræning og race, samt deres forældre.

Men også voksne der ønsker at træne og deltage i DM er meget velkomne.

Klik her for at se invitation som PDF.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

Til Skiklubbens medlemmer

Der indkaldes hermed til Generalforsamling torsdag, den 24. november 2016 kl 19.30 på Grumstolen, Grumstolsvej 48, 8270 Højbjerg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent – herunder godkendelse af generalforsamlingen

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Fremlæggelse af regnskab samt vedtagelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Regnskab

Årets regnskab kan downloades her : Aarhus Skiklub Regnksab 2016

Birkebeinerrennet 2017

 

Ruby Rejser udbyder i samarbejde med Aarhus Skiklub og Sport Erhverv Århus en fællestur til Birkebeinerrennet i 2017 – fra fredag 17. marts – søndag 19. marts.

Turen er med bustransport, overnatning, forplejning samt løbsdeltagelse.

For fuld beskrivelse af turen og tilmelding se: Birkebeinerrennet 2017

Der er mulighed for 50 deltagere – pladserne sælges efter ”først‐til‐mølle” princippet.

 

Klubaften for alle

IMG_0154Din ski-klub inviterer dig til en spændende og hyggelig klubaften.

Rune Methling – som er skilærer og uddanner i Den Danske Skiskole og en af landest dygtigste – vil komme og øse ud af sin mangeårige virke.

Aftenen er for alle klubmedlemmer, som er nysgerrige efter at få en god aften, og møde andre klubmedlemmer.

Foredraget: “Dansk Skiinstruktør: en verden af muligheder”. En inspirerende introduktion til uddannelsen i Den Danske Skiskole krydret med farverige oplevelser fra sommerens Interski kongres på verdens sydligste ski-piste i Argentina.

Det spændende for dig som klubmedlem bliver at høre: hvordan tænker man i de andre lande, når man udvikler skiløbere, hvordan er deres bevægelsesmønster, hvad er trenden i skiløb lige nu. Hvordan bruger Aarhus skiklub det i vores undervisning på de mange klubture – hvor teamet altid er “Udvikling på ski”.

Arrangementet og foredraget vil foregå mandag den 8. februar 2016 kl. 20.00 i klubhuset, Grumstolsvej 48, Højbjerg.

Vi vil gerne vide lidt om hvor meget kaffe mv vi skal lave – så send venligst tilmelding til Hans per email hans@aarhusskiklub.dk

IMG_1232

Beretning fra Generalforsamling 2014/15

Kære medlemmer!!

Onsdag den 25/11-2015 blev der afholdt generalforsamling i Aarhus Skiklub.

Referat, Formandsberetning samt Regnskab er nu tilgængeligt under ‘Referater‘. (klik for at åbne siden).

Der skete en enkelt udskiftning i bestyrelsen da Jesper Lund Madsen havde valgt at trække sig. Han blev erstattet af Stefan From-Møller – som overtager formandsposten  ‘Aktivitetsudvalget’. Oversigten over bestyrelsen kan findes her.

Under generalforsamlingen blev der stillet en række forslagt til emner bestyrelsen kunne arbejde med – og disse vil blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen siger tak til alle fremmødte!

På bestyrelsens vegne

Hans Guldager

Formand

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhus Skiklub, onsdag den 25. november 2015 kl. 19:30 i klubhuset “Grumstolen” Grumstolsvej 48, 8270 Højbjerg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dette kan evt ske på email til bestyrelsen@aarhusskiklub.dk

Dagsorden :

Selve indkaldelsen til generalforsamling er udsendt med følgende dagsorden jvf foreningens vedtægter :

1. Valg af dirigent – herunder godkendelse af generalforsamlingen

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Fremlæggelse af regnskab samt vedtagelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Regnskab

Regnskabet er også klar og kan ses her : Regnskab 2014 / 2015

 

Opstartsmøde alpint race team

Kære Skiklub medlem

Opstartsmøde alpint race team!
Tirsdag 8. april kl. 19.30 afholdes opstartsmøde i Grumstolen for alle interesserede forældre vedrørende et alpint raceteam for børn og juniorer i Århus Skiklub. Der henvises til vedhæftede oplæg (se nederst). Foruden fastsættelse af en struktur og køreplan for race teamet vil vi også diskutere indkøb af udstyr. Vi har fået tilbud på alpine race ski fra Head og Fisher samt på fartdragter fra Spyder. Interesede kan få tilsendt materiale ved henvendelse til mailto:hans@aarhusskiklub.dk. Spydertøjet skal i givet fald bestilles inden maj og kan vurderes på: www.spyder.com/progear .

Håber at mange kan komme trods kort varsel. Mødedeltagelsen er uforpligtigende.

Ole Mathiassen

Oplæg til Alpint Race Team – klik for at downloade PDF