Vedtægter

Vedtægter for Århus Skiklub

På generalforsamlingen 2011 blev vedtaget følgende ændring til Vedtægterne for Århus Skiklub:
Teksten i § 9. Generalforsamlingen:
“Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og vil ved opslag i klubhuset blive offentliggjort af bestyrelsen, hvis det ikke er muligt at få forslaget med i indkaldelsen til generalforsamlingen.”
Ændres til:
“Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres på klubbens hjemmeside af bestyrelsen.”

På generalforsamlingen 2012 blev vedtaget følgende ændring til Vedtægterne for Århus Skiklub:
Ny formulering til § 1. Foreningen Navn:
Foreningens navn er Århus Skiklub med hjemsted i Århus Kommune. Klubben er stiftet den 05.12.1932. Den 14.05.1973 fusionerede Århus Skiklub med Dansk Bjergklub afd. Vest og fik det nye navn : ”Århus Skiklub og Dansk Bjergklub afd. Vest”. Den 14.01.1980 blev klubben igen selvstændig skiklub med navnet : ”Århus Skiklub” og fik i den forbindelse nye vedtægter. Klubben er tilsluttet Danmarks Skiforbund under Dansk Idrætsforbund (D.I.F.) og gennem Danmarks Skiforbund ligeledes tilsluttet Federation Internationale de Ski (F.I.S.).

Skriv et svar